Bài quyền số 1 karate – Heian Shodan

Giới thiệu về Bài quyền Số 1 Karate 

Heian Shodan (Bài quyền 1 Karate) là katas đầu tiên được dạy trong chương này. Việc tạo ra loạt katas Heian được cho là do giáo viên karate vĩ đại của Okinawa, Master Yasutsune Itosu (1831-1915), một trong hai giáo viên chính của Master Gichin Funakoshi. Chuỗi năm katas này ban đầu được biết đến với cái tên Okinawa, Pinan Shodan.

Sư phụ Itosu đã tạo ra loạt bài quyền karate này vào khoảng năm 1905 để dạy nghệ thuật karate cho trẻ em trong hệ thống trường học Okinawa. Người ta tin rằng ông đã bắt nguồn từ nhiều động tác và tài liệu từ những bài quyền karate cao cấp hơn, cũng như một bài quyền gốc lâu đời hơn có tên là Channan.

Khi người sáng lập Shotokan Karate, Võ sư Gichin Funakoshi lần đầu tiên giới thiệu karate vào Nhật Bản, chính ông là người đã đổi tên 5 bài quyền karate trong bộ truyện này từ cách phát âm của Okinawa là Pinan, thành Heian (Bình An). Người ta suy đoán rằng có lẽ anh ta đã làm như vậy để những katas này được xã hội Nhật Bản chấp nhận dễ dàng hơn.

Có một điều thú vị là bài quyền karate này ban đầu là bài quyền số 2 karate được dạy trong chương này và Heian Nidan ban đầu là bài quyền đầu tiên được dạy. Tuy nhiên, Master Funakoshi đã đảo ngược thứ tự, vì ông cảm thấy thích hợp hơn để dạy Heian Shodan trước vì đây là bài quyền ít phức tạp hơn Heian Nidan.

Đội hình thực hiện bài quyền số 1 karate

bài quyền số 1 karate

Video hướng dẫn bài quyền số 1 karate

Hướng dẫn heian shodan đầy đủ | Bài quyền số 1 karate

Hướng dẫn chi tiết bài quyền số 1 Karate

Bài quyền karate này bao gồm 22 động tác và học viên sẽ mất khoảng 30 giây để hoàn thành. Cần phải thực hiện chính xác bài quyền số 1 karate này để thăng hạng từ kyu thứ 10 (đai trắng) lên kyu thứ 9 (đai vàng).

Để thực hiện động tác có độ giòn khi thực hiện động tác này. Có thể lựa chọn võ phục karate cao cấp nhé

heian shodan, bài quyền sô 1 karate
 1. Quay 90 trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu). Tay trái đỡ hạ đẳng (Gedan Barai)
 2. Bước chân phải tới trước tấn trước ( Zenkutsu), đấm trung đẳng phải (Chudan Zuki)bài quyền số 1 karate
 3. Quay 180 trên chân trái theo chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu), tay phải đỡ hạ đẳng (Gendan Barai)
 4. Kéo chân phải lại thành tấn L (Renoji), tay phải đánh búa trung đẳng (Kentsui Uchi)heian shodan5. Bước chân trái tới thành tấn trước (Zenkutsu), đám trung đẳng trái (Chudan Zuki)
  6. Quay 90 trên chân phải ngước chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu), tay trái đỡ hạ đẳng ( Gedan Barai)
  7. Tay trái đỡ tiếp thượng đẳng bằng cạnh bàn tay (Jodan shuto Age Uke)
  8. Bước chân phải tới thành tấn trước (Zenkutsu), tay phải đỡ thượng đẳng ( Jodan Age Uke)heian shodan
  9. Bước chân trái tới thành tấn trước (Zenkutsu), tay trái đỡ thượng đẳng (Jodan Age Uke)
  10. Bước chân phải tới thành tấn trước (Zenkutsu), tay phải đỡ mạnh thượng đẳng và thét KIAI!
  11. Quay 90 trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu), tay trái đỡ hạ đẳng (Gedan Barai)
  12. Bước chân phải tới thành tấn trước (Zenkutsu), đấm trung đẳng phải (Chudan Zuki)heian shodan
  13. Quay 180 trên chân trái theo chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu), tay phải đỡ hạ đẳng (Gedan Barai)
  14. Bước chân trái tới (Zenkutsu), tay trái đấm trung đẳng (Chudan Zuki)
  15. Quay 90 trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu), đỡ hạ đẳng trái (Gedan Barai)heian shodan
  16. Chân phải bước tới thành tấn trước (Zenkutsu), đấm trung đẳng (Chudan Zuki)
  17. Bước chân trái tới thành tấn trước (Zenkutsu), tay trái đấm thượng đẳng (Chudan Zuki)heian shodan

  18. Bước chân phải tới, lặp lại giống kỹ thuật 16, Hét Kiai!
  19. Quay 90 trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn sau (Kokutsu) tay trái đỡ trung đẳng bằng cạnh bàn tay (Shuto Uke)

  heian shodan

Một số kỹ thuật cơ bản karate 

 

One thought on “Bài quyền số 1 karate – Heian Shodan

 1. Pingback: Bài quyền số 2 karate - Heian Nidan - Rikaidoshop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *