Bài quyền số 2 karate – Heian Nidan

Giới thiệu Bài quyền số 2 karate

Bài quyền số 2 karate hay Heian nidan là một shorin kata chứa 26 động tác ( waza ) với 2 điểm kiai. Đây là bài kata thứ hai bạn học khi tham gia Shotokan karate khi bạn là đai vàng. Trong tiếng Nhật, heian (平安) có nghĩa là ” tâm trí bình yên ” và ni dan có nghĩa là ” cấp độ thứ hai “.

Thuộc thể loại shorin, bài quyền số 2 karatedo này tập trung vào sự linh hoạt, mềm mại và chậm rãi với các chuyển động nhanh, sắc nét. Là tương đối mới với võ thuật, hầu hết mọi người sẽ chưa phát triển nhiều sức mạnh. Heian nidan tận dụng thực tế này và giúp bạn phát triển các động tác nhanh, đây sẽ là nền tảng cho sức mạnh và sức mạnh sau này.

Giống như bài quyền số 1 karate (heian shodan), heian nidan là hậu duệ trực tiếp của kanku dai. Ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể thấy hai điểm trùng lặp: đòn đá đồng thời và đòn đấm lưng, và hai chuỗi khối bằng tay dao và đòn tay bằng giáo, cũng như các cách khác ít rõ ràng hơn.

Đội hình Bài quyền Heian Nidan

heian nidan

Video Hướng dẫn Heian Nidan

Hướng dẫn heian nidan đầy đủ | Bài quyền số 2 karate

Thực hiện chi tiết Bài quyền số 2 karatedo

Yoi-Dachi, Heian Nidan: Tư thế tấn chuẩn bị cho bài quyền số 2 karate

bài quyền số 1 karate

Bước 1: Bước chân trái ngang ra phía trái thành tấn sau (Kokutsu), tay trái đỡ dọc thượng đẳng (Jodan Tate Uke), tay phải thủ thượng đẳng (Jodan Kamae).

Bước 2: Tay trái đỡ từ ngoài vào trong (Soto Uke), tay phải đánh búa (Kentsui) từ thượng đẳng xuống trung đẳng.

heian nidan

Bước 3: Tay trái đánh tiếp trung đẳng bằng cạnh nắm đấm (Kentsui Uchi), tay phải rút về hông phải.

Bước 4: Quay và nhìn về phía trái với tấn sau, hai tay rút về hông trái. Lặp ngược giống kỹ thuật (2).

bài quyền số 2 karate

Bước 5: Lặp ngược lại giống kỹ thuật (2).

Bước 6: Lặp ngược lại giống kỹ thuật (3). Rút chân phải về phía chân trái một khoảng, hai tay rút về hông trái và mặt nhìn về phía phải.

bài quyền số 2 karate

 

Bước 7: Rút chân phải lên thành hạc tấn (Tsuruashi).

Bước 8: Đá tông ngang phải ( Yoko Geri Kekomi).

heian nidan

Bước 9: Sau khi đá, hạ chân đá xuống phía sau thành tấn sau, đỡ trung đẳng cạnh bàn tay.

Bước 10: Bước chân phải tới, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (9).

Bước 11: Bước chân trái tới, lặp lại giống kỹ thuật (9).

Bước 12: Đỡ ép tay trái (Osae Uke).

Bước 13: Chân phải bước tới thành tấn trước (Zenkutsu), tay phải xỉa dọc (Nukite Tate Uchi). Hét Kiai!

bài quyền số 2 karate

Bước 14: Quay 90 độ trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn sau (Kokutsu), tay trái đỡ trung đẳng cạnh bàn tay.

Bước 15: Chân phải bước tới về phía phải 45 độ thành thành tấn sau, tay phải đỡ trung đẳng cạnh bàn tay.

Bước 16: Quay 135 độ trên chân trái theo chiều kim đồng hồ. Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (14).

bài quyền số 2 karate

Bước 17: Bước chân trái tới về phía 45 độ. Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (15). Quay 45 độ trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu), tay phải đỡ vòng từ ngoài vào trong hạ đẳng (Gedan Uchi Barai).

bài quyền số 2 karate

Bước 18: Tay phải tiếp tục gạt vòng lên từ trong ra ngoài tầm trung đẳng (Chudan Uchi Uke) với tư thế (Hanmi). Kỹ thuật (18) diễn đạt một các liên tục.

bài quyền số 1 karate

Bước 19: Chân phải đá tống trước (Mae Geri Kekomi).

Bước 20: Hạ chân đá xuống về phía trước thành tấn trước (Zenkutsu), tay trái đấm trung đẳng (Chudan Zuki).

bài quyền số 2 karate

Bước 21: Giữ nguyên tấn trước, tay trái đỡ trung đẳng thao tác giống kỹ thuật (18).

Bước 22: Chân trái đá tống trước (Mae Geri Kekomi).

bài quyền số 1 karate

Bước 23: Hạ chân đá xuống về phía trước. Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (20).

Bước 24: Bước chân phải tới thành tấn trước (Zenkutsu), tay phải đỡ tiếp lực (Morote Uke).

heian nidan

Bước 25: Quay 90độ trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu), đỡ hạ đẳng trái (Gedan Barai).

Bước 26: Giữ nguyên tư thế, tay trái đỡ thượng đẳng bằng cạnh bàn tay (Jodan Shuto Age Uke).

bài quyền số 2 karate

Bước 27: Bước chân phải tới về phía trái 45 độ thành tấn trước, tay phải đỡ thượng đẳng (Jodan Age Uke).

heian nidan

Phân thế bài quyền karate số 2

bài quyền số 2 karate

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Bài quyền số 2 karate – Heian Nidan

  1. Pingback: Bài quyền số 1 karate - Heian Shodan - Rikaidoshop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *