Bài quyền số 5 karate – Heian Godan

Giới thiệu về bài quyền số 5 karate – Heian Godan

Bài quyền số 5 karate (Bài quyền Heian Godan) là cuối cùng trong series Heian , chắc chắn kata này là kata phổ biến nhất trong tất cả các kata Heian . Kata này cùng với những thứ khác, được chú ý bởi sự ra đời của một bước nhảy từ vị trí đối mặt này sang vị trí đối mặt khác, một kỹ thuật đá mới, chudan-mika-zuki-geri, hai kỹ thuật tay mới, chudan-mawashi- zuki và jodan-shuto-juji-uke.

Có hai điểm kiai trong Heian Godan, điểm đầu tiên xảy ra trên chudan-oi-zuki ở đầu chữ “I” của embusen và cái thứ hai xảy ra khi bạn ở trên cùng của chữ “I” của embusen trong lần thứ hai thời gian, kiai sẽ bắt đầu khi bạn bắt đầu nhảy và tiếp tục cho đến khi bạn tiếp đất trong tư thế kosa-dachi.

Kata này bao gồm 25 động tác và học viên sẽ mất khoảng 45 giây để hoàn thành, để hoàn thành kata từ động tác cuối cùng, hãy để chân trái tại chỗ và rút chân phải, đứng lên và hướng về phía trước trong tư thế hachiji-dachi, bây giờ đưa nửa bàn chân trái về phía chân phải và nửa bàn chân phải về phía chân trái, đồng thời đưa hai tay sang hai bên, đứng trong heisoku-dachi, rei, bây giờ bước ra bằng chân trái, sau đó là chân phải và đứng lại một lần nữa ở tư thế hachiji-dachi.

Trước khi thực hiện bạn có thể xem lại bài quyền số 4 karate

Video bài quyền số 5 karatedo

Hướng dẫn quyền heian godan đầy đủ | Bài quyền số 5 karate

Đội hình bài quyền số 5 – Bài quyền Heian Godan

bài quyền số 5 karate

Cách bước thực hiện bài quyền Heian Godan

bài quyền Heian godan
Yoi Dachi, HEIAN SHODAN : Tấn chuẩn bị, Bài quyền Heian Godan

1 – Bước chân trái ra phía trái thành tấn sau (Kokutsu), đỡ trung đẳng trái từ trong ra ngoài (Uchi Uke).

2 – Giữ nguyên tư thế, đấm chéo trung đẳng phải (Nagashi Zuki), nhìn về phía phải.

bài quyền số 5 karate

3 – Kéo chân phải lại sát chân trái thành tấn nghiêm (Heisoku), đấm móc câu trái (Kagi Zuki)

4 – Bước chân phải ra về phía phải, lặp ngược lại giống kỹ thuật (1)

5 – Giữ nguyên tư thế, lặp ngược lại giống kỹ thuật (2)

bài quyền số 5 karate

6- Kéo chân trái lại sát chân phải thành tấn nghiêm (Heisoku), lặp ngược lại giống kỹ thuật (3), mặt nhìn về phía trước.

7 – Bước chân phải tới thành tấn sau (Kokutsu), đỡ tiếp lực trung đẳng phải (Morote Uke), sau đó rút 2 tay về sát hông.

bài quyền số 5 karate

 

8 – Bước chân trái tới thành tấn trước (Zenkutsu) đỡ chéo hạ đẳng (Juji Uke).

9 – Giữ nguyên tư thế, đỡ chéo thượng đẳng với 2 bàn tay xòe (Shuto Juji Uke), Sau đó xoay 2 bàn tay ngược chiều kim đồng hồ và kéo về hông phải với bàn tay trái ở trên bàn tay phải.

bài quyền số 5 karate

10 – Giữ nguyên vị trí, kéo tay trái về hông trái và đấm trung đẳng trái (Chudan Zuki).

11 – Bước chân phải tới thành tấn trước (Zenkutsu), đấm trung đẳng phải (Chudan Zuki), Hét Kiai ! Sau đó quay 180 trên chân trái.

bài quyền số 5 karate

 

12 – Dậm (Fumikomi) mạnh chân phải xuống thành tấn kỵ mã (Kiba), đỡ hạ đẳng phải (Gedan Barai). Sau đó rút tay trái về hông phải và ở dưới cánh tay phải.

bài quyền heian godan

 

13 – Đỡ trung đẳng trái bằng lưng bàn tay (Haishu Uke).

14 – Quay  180° trên chân trái, chân phải đá tạt vòng vào bàn tay trái (Mika Zuki Geri).

bài quyền số 5 karate

 

15 – Hạ chân trái xuống thành tấn kỵ mã (Kiba), đánh vòng ngang cùi chỏ phải vào bàn tay trái (Yoko Mawashi Empi).

16 – Kéo chân trái về sát phía sau chân phải thành tấn chéo (Kosa Dachi) đỡ tiếp lực trung đẳng phải (Morote Uke).

17 – Bước chân trái trở ra thành tấn L (Remoji), đấm thốc thượng đẳng phải (Ura Zuki).

18 – Nhảy lên quay 180° trên không. Hét Kiai !

bài quyền số 5 karate

19 – Rơi xuống thành tấn chéo (Kosa Dachi) đỡ chéo hạ đẳng (Juji Uke).

20 – Bước chân phải ra phía phải thành tấn trước (Zenkutsu), đỡ tiếp lực trung đẳng phải (Morote Uke).

bài quyền số 5 karate

21 – Xoay chân phải ngược chiều kim đồng hồ về phía sau thành tấn trước (Zenkutsu), xỉa hạ đẳng phải (Gedan Nukite), đỡ quét thượng đẳng trái bằng ức bàn tay (Nagashi Teisho Uke).

22 – Kéo  chân trái về phía phải thành tấn sau (Kokutsu), đỡ hạ đẳng trái (Gedan Barai), đỡ thượng đẳng phải từ trong ra ngoài (Jodan Uchi Uke).

bài quyền số 5 karate

 

23 – kéo chân trái lại sát chân phải thành tấn nghiêm (Heisoku), đỡ hạ đẳng trái, thượng đẳng phải (Hotoke Kamae).

24 – Bước chân phải tới,lặp ngược lại giống kỹ thuật (21).

25 – Kéo chân phải về phía trái, lặp ngược lại giống kỹ thuật (22). Kéo chân phải trở về thành tấn chuẩn bị  (Yoi Dachi).

bài quyền số 5 karate

Phân thế bài quyền số 5 karate

bài quyền số 5 karate

bài quyền số 5 karate

bài quyền số 5 karate

bài quyền số 5 karate

bài quyền số 5 karate

bài quyền số 5 karate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *