Bài quyền số 4 karate – Heian Yondan

Giới thiệu bài quyền số 4 Karatedo – Heian Yodan

Heian Yondan hay bài quyền số 4 karate trong số năm thanh kata, và đây sẽ là thanh kata dài nhất mà học sinh được dạy cho đến nay. Ngoài ra, các cú đá trong kata cụ thể này được nhấn mạnh nhiều hơn so với bất kỳ kata nào trước đây trong loạt bài này. Có ba chudan-mae-geri-keagechudan-yoko-geri-keage. Một lần nữa, một số kỹ thuật tay mới lần đầu tiên được giới thiệu. Chúng là gedan-juji-ukechudan-empi-zukicũng như một tư thế mới kosa-dachi.

Kata này cũng giới thiệu cho học sinh lần đầu tiên hai khái niệm mới. Một là chuyển động dài về phía trước trong đó học viên được yêu cầu thực hiện theo một kỹ thuật, trong trường hợp này là jodan-mae-geri-keage với một cú chuyển hướng dài về phía trước thành kosa-dachi . Khoảng cách di chuyển trong động tác này thường sẽ bằng khoảng cách với một  zenkutsu-dachi.

Khái niệm mới thứ hai là dạy học sinh lần đầu tiên để chuyển đổi từ một lập trường khác mà không cần di chuyển đôi chân của mình từ  embusen mà họ đang ở trên. Trong trường hợp này, từ kokutsu-dachi thành zenkutsu-dachi. Toàn bộ điểm của bài học là học sinh học cách “chuyển” từ lập trường này sang lập trường khác. Cho phép học sinh di chuyển chân của họ đánh bại toàn bộ mục đích của bài học và vì vậy nó phải được tránh. Điều rất quan trọng là hãy nhớ giữ cho các ngón chân của bạn hướng xuống khi thực hiện động tác hiza-geri (đánh đầu gối phải).

Kata này gồm 27 động tác và học viên sẽ mất khoảng 40 giây để hoàn thành. Cần phải thực hiện đúng thanh kata này để thăng hạng từ kyu thứ 7 (đai đỏ) lên kyu thứ 6 (đai xanh).

Đồ hình bài quyền Heian Yodan

bài quyền số 4 karate

Video thực hiện

Hướng dẫn quyền heian yondan đầy đủ | Bài quyền số 4 karate

Chi tiết thực hiện bài quyền số 4 karate

bài quyền số 4 karate

1: Chân trái bước ra phía trái thành tấn sau (Kokutsu), đỡ thượng đẳng trái bằng lưng bàn tay (Jodan Tate Shuto), tay phải xòe thủ thượng đẳng (Jodan Kamae).

2: Quay về phía phải đối lại, lặp lại kỹ thuật 1
3: Bước chân trái tới về phía trước thành tấn trước (Zenkutsu), đỡ chéo hạ đẳng (Gedan Juji Uke).

bài quyền số 4 karate

4: Bước chân phải tới thành tấn sau (Kokutsu), tay phải đỡ tiếp lực trung đẳng (Morote Uke).
5: Đưa 2 tay về hông phải, rút chân trái thành hạc tấn (Tsuruashi). Đá tống ngang trái (Yoko Geri Kekomi), đấm thượng đẳng trái bằng lưng nắm đấm (Jodan Mawashi Uraken).
6: Hạ chân đá xuống thành tấn trước (Zenkutsu). Đánh vòng ngang đùi chỏ phải (YOkio Mawashi Empi).

bài quyền số 4 karate

7: Kéo chân trái trở về khoảng 40cm, lặp ngược lại và giống kỹ thuật 5
8: Lặp ngược lại và giống kỹ thuật 6

bài quyền số 4 karate
9: Giữ nguyên tư thế, đỡ hạ đẳng trái bằng cạnh bàn tay (Gedan Shuto Uke), thủ thượng đẳng phải bằng cạnh bàn tay (Jodan Kamae).
10: Quay hông về hướng trục chính, tay phải chặt thượng đẳng (Jodan Shuto Uchi), đỡ thượng đẳng trái bằng cạnh bàn tay (Joda shuto Uke).

bài quyền số 4 karate
11: Giữ nguyên tư thế, chân phải đá tống trước (Mae Geri Kekomi)

bài quyền số 4 karate
12: Hạ chậ đá xuống phía trước, kéo chân trái lên sát chân phải thành tấn chéo (Kosa), đánh gõ thượng đẳng bằng lưng nắm đấm (Jodan Take Mawashi Uraken). Hét Kiai!
13: Quay 90 độ trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn sau (Kokutsu), hai tay đỡ tật ngang trung đẳng (Kika Wake Uke).

bài quyền số 4 karate
14: Giữ nguyên tứ thế, đá tổng trước phải (Mae Geri Kikomi).
15: Hạ chân đá xuống phía trước thành tấn trước (Zenkutsu), đấm trung đẳng phải (Chudan Zuki).
16: Đấm tiếp trung đẳng trái (Chudan Zuki).
17: Quay 90 độ trên chân trái thuận chiều kim đồng hồ, thành tấn sau (Kokutsu). Lặp ngược lại giống kỹ thuật (13).

bài quyền số 4 karate
18: Lặp lại giống kỹ thuật (14).
19: Lặp lại giống kỹ thuật (15).
20: Lặp lại giống kỹ thuật (16).
21: Quay 45 độ trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn sau (Kokutsu), đỡ tiếp lực trung đẳng trái (Morote Uke).

bài quyền số 4 karate
22: Bước chân phải tới, lặp ngược lại giống kỹ thuật 21
23: Bước chân trái tới, lặp lại giống kỹ thuật 22.

bài quyền số 4 karate
24: Bước chân trái ngang ra phía thành tấn trước (Zenkutsu), hai tay xỉa thượng đẳng.
25: Sau đó hai tay kéo xuống hạ đẳng và đánh đầu gối phải (Hizagashira Uchi). Hét Kiai!

bài quyền số 4 karate
26: Quay 180 độ trên chân trái ngược chiều kim đồng hồ, hạ chân phải xuống thành tấn sau (Kokutsu), đỡ trung đẳng trái bằng cạnh bàn tay (Shuto Uke).
27: Bước chân phải tới, lặp ngược lại giống kỹ thuật 26. Rút chân phải về thành tấn chuẩn bị YOi Danchi.

Phân thế bài quyền số 4 karate

bài quyền số 4 karate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *