Bài quyền số 3 karate – Heian Sandan

Giới thiệu bài quyền số 3 karatedo

Bài quyền số 3 hay Heian Sandan là bài quyền thứ ba trong số năm katas trong loạt hướng dẫn tập shotakan.  Phổ biến với nhiều học sinh cơ sở, kata này được chú ý bởi sự ra đời của một thế đứng bên rất mạnh được gọi là kiba-dachi.

Ngoài ra, lần đầu tiên được giới thiệu là yêu cầu của học sinh để thực hiện đồng thời một khối kết hợp bằng hai tay, trong trường hợp này là gedan-barai và chudan-uchi-uke cả hai đều là thực hiện động tác thứ hai và thứ tư của kata này. Các kỹ thuật tay mới khác được giới thiệu là chudan-haishu-uke và jodan-mawashi-zuki.

Điều quan trọng cần nhớ là sau kiai đầu tiên, phải đếm chậm khoảng bốn giây để quay đầu lại trước khi quay trở lại đường tấn công. Ở đây, học sinh được yêu cầu thực hiện một loạt các chuyển động trong kiba-dachi trong khi chặn và đánh.

 Kata này bao gồm 24 động tác và học viên sẽ mất khoảng 30 giây để hoàn thành. Cần thực hiện đúng kata này để thăng hạng từ kyu thứ 8 (đai cam) lên kyu thứ 7 (đai đỏ).

Đội hình bài quyền số 3 karate

đội hình bài quyền số 3 karate

Video thực hiện động tác

Hướng dẫn heian sandan đầy đủ | Bài quyền số 3 karate

Các bước thực hiện

bài quyền số 3 karate

Bước 1: bước chân trái ra thành tấn sau (Kokutsu), động tác tay (theo đồ hình), bước chân phải tới sát chân trái thành tấn nghiêm (heisoku), động tác tay (theo đồ hình).

bài quyền số 3 karate
Bước 2: Đỡ hạ đẳng trái (Gedan Barai), đỡ trung đẳng phải từ trong ra ngoài(Uchi Uke).
Bước 3- Giữ nguyên tư thế, đỡ tiếp hạ đẳng phải (Gedan Barai) và trung đẳng trái từ trong ra ngoài (Uchi Uke).
Bước 4- Quay 90 độ trên chân trái thuận chiều kim đồng hồ thành tấn sau (Kokutsu), lặp ngược lại giống kỹ thuật bước 1.

bài quyền số 3 karate
Bước 5: Bước chân trái lên sát chân phải, lặp lại giống kỹ thuật (bước 2).
Bước 6: Lặp ngược lại và giống kỹ thuật ( bước 3).
Bước 7: Quay trên chân phải và hướng trục chính thành tấn sau (kokutsu), đỡ tiếp tục trung đẳng trái (Morote Uke).

bài quyền số 3 karate
Bước 8: Bước chân phải tới thành tấn trước (Zenkutsu), đỡ ép trái (Osae), tay phải xỉa trung đẳng (Chudan Nukite).

bài quyền số 3 karate
Quay 270 độ trên chân phải, ngược chiều kim đồng hồ, cùng thời gian xoay cổ tay ngược chiều kim đồng hồ thành tấn kỵ mã (Kiba).

bài quyền số 3 karate
Bước 9: Sau khi hoàn tất tấn kỵ mã (Kiba), đánh búa vòng ngang trái (Yoko Mawashi Kentsui).
Bước 10: Bước chân phải tới thành tấn trước (Zenkutsu), đám trung đẳng phải (Chudan Zuki). Hét Kiai!

bài quyền số 3 karate
Bước 11: Quay 90 độ trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn nghiêm (Heisoku), hai tay chống lên hông.

bài quyền số 3 karate

Bước 12: Đá tạt vòng bằng lòng bàn chân phải (Mika Zukigeri) và dậm (Fumikomi) xuống thành tấn kỵ mã (Kiba), đỡ cùi chỏ phải (Empi Uke).

bài quyền số 3 karate

Bước 13: Giữ nguyên tư thế đánh gõ vòng thượng đẳng (Uraken Uchi).
Bước 14: Thu nhanh tay đánh về hông.

bài quyền số 3 karate
Bước 15: Quay 180 độ trên chân phải, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (bước 12)

bài quyền số 3 karate
Bước 16: Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (Bước 13).
Bước 17: Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (bước 14). Quay 180 độ trên chân trái ngược chiều kim đồng hồ.

bài quyền số 3 karate
Bước 18: Lặp lại giống kỹ thuật (bước 12).
Bước 19: Lặp lại giống kỹ thuật (bước 13).
Bước 20: Lặp lại giống kỹ thuật (bước 14).
Bước 21: Giữ nguyên tư thế đỡ trung đẳng bằng cạnh bàn tay phải (Shuto Uke).

bài quyền số 3 karate
Bước 22: Quay 180 độ trên chân phải theo chiều kim đồng hồ thành tấn trước (Zenkutsu), đấm trung đẳng trái (Chudan Zuki).
Bước 23: Bước chân phải lên ngang chân trái thành tấn kỵ mã (Kiba).

bài quyền số 3 karate
Bước 24: Quay 180 độ trên chân phải ngược chiều kim đồng hồ thành tấn kỵ mã (Kiba), đấm vòng thượng đẳng phải về phía sau (Jodan Mawashi Zuki), đánh cùi chỏ trái về phía sau (Ushiro Empi).
Bước 25: Lướt về phía phải với tấn kỵ mã (Kiba). Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (bước 24). Hét Kiai! Kéo chân phải lại gần chân trái thành tấn chuẩn bị Yoi Dachi.

Phân thế bài quyền số 3 karate

phân thế bài quyền số 3 karate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *