Bài quyền số 2 taekwondo

Võ taekwondo có 25 bài quyền, Bài quyền số 2 taekwondo có tên Tae Geuk e-JonG

Để tập được bài quyền này, sẽ thực hiện qua 18 động tác, tôi sẽ mô tả từng động tác và ý nghĩa từng động tác để mọi người hiểu được. Trước tiên thực hiện động tác này, hãy thực hiện lại động tác của bài quyền số 1 của võ taekwondo

Thực hiện động tác võ taekwondo bài quyền số 2:

Động tác 1:

Bài quyền số 2 taekwondo

Bước sang trái 90 ° sang tư thế đi bộ sang trái hướng về phía D và thực hiện động tác chặn người bằng cánh tay trái.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Động tác 2:

taekwondo Bài quyền số 2

Bước về phía trước bằng chân phải thành tư thế về phía trước bên phải trong khi thực hiện một cú đấm vào khu vực giữa bằng nắm tay phải.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phản công của phòng thủ.

Động tác 3

taekwondo Bài quyền số 2

Quay sang phải 180 ° sang tư thế đi bộ bên phải hướng về phía C và thực hiện một cú chặn thấp bằng cánh tay phải.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Động tác 4

taekwondo Bài quyền số 2

Bước về phía trước bằng chân trái sang tư thế bên trái về phía trước và thực hiện một cú đấm vào khu vực giữa bằng nắm tay trái.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phản công bởi phòng thủ.

Động tác 5

taekwondo Bài quyền số 2

Quay sang trái 90 ° sang tư thế đi bộ bên trái hướng về phía B và thực hiện động tác chặn cẳng tay trong bằng cánh tay phải.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần trên.

Động tác 6

taekwondo Bài quyền số 2

Bước về phía trước bằng chân phải sang tư thế đi bộ bên phải và thực hiện động tác cản chân trong bằng cánh tay trái.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần trên.

Động tác 7

taekwondo Bài quyền số 2

Xoay sang trái 90 ° sang tư thế đi bộ bên trái đối mặt với F và thực hiện một cú chặn xuống bằng cánh tay trái.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào hạ bộ.

Động tác 8a

taekwondo Bài quyền số 2

Thực hiện cú đá trước vào trung lộ bằng chân phải.

Động tác 8b

taekwondo Bài quyền số 2

Bước xuống bằng chân phải thành tư thế thẳng về phía trước và thực hiện cú đấm tầm cao bằng nắm tay phải.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phản công kép từ phòng vệ.

Động tác 9

taekwondo Bài quyền số 2

Quay sang phải 180 ° sang tư thế đi bên phải đối mặt với E và thực hiện một cú chặn xuống bằng cánh tay phải.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Động tác 10a

bài quyền số 2 taekwondo

Thực hiện cú đá trước vào trung lộ bằng chân trái.

taekwondo Bài quyền số 2

Động tác 10b

taekwondo Bài quyền số 2

Bước xuống bằng chân trái sang tư thế bên trái về phía trước và thực hiện một cú đấm tầm cao bằng nắm tay trái.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phản công kép của phản vệ.

Động tác 11

taekwondo Bài quyền số 2

Quay sang trái 90 ° sang tư thế đi bộ sang trái đối mặt với B và thực hiện động tác cản phá bằng cánh tay trái.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công xuống đầu.

Động tác 12

taekwondo Bài quyền số 2

Bước về phía trước bằng chân phải sang tư thế đi bộ bên phải và thực hiện động tác cản phá bằng cánh tay phải.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công xuống đầu.

Động tác 13

taekwondo Bài quyền số 2

Xoay sang trái 270 ° sang tư thế đi bộ bên trái đối mặt với G và thực hiện động tác chặn cẳng tay trong bằng cánh tay phải.

taekwondo Bài quyền số 2

Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Động tác 14

taekwondo Bài quyền số 2

Quay sang phải 180 ° sang tư thế đi bộ bên phải hướng về phía H và thực hiện động tác chặn cẳng tay trong bằng cánh tay trái.

taekwondo Bài quyền số 2

Y nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Động tác 15

bai quyen so 2 taekwondo

Rẽ trái 90 ° sang tư thế đi bộ bên trái đối mặt với A và thực hiện một cú chặn xuống bằng cánh tay trái.

bai quyen so 2 taekwondo

Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Động tác 16a

bai quyen so 2 taekwondo
Góc nhìn phía trước
bai quyen so 2 taekwondo
bai quyen so 2 taekwondo
Góc nhìn phí sau

Thực hiện cú đá trước khu vực giữa bằng chân phải.

Động tác 16b

bai quyen so 2 taekwondo

Bước xuống bằng chân phải sang tư thế đi bộ bên phải và thực hiện một cú đấm vào khu vực giữa bằng nắm tay phải.

bai quyen so 2 taekwondo
Góc nhìn phía sau
bai quyen so 2 taekwondo

Ý nghĩa: phản công kép của phòng vệ.

Động tác 17a

bai quyen so 2 taekwondo
Góc nhìn phía trước
bai quyen so 2 taekwondo
bai quyen so 2 taekwondo
Góc nhìn phía sau
bai quyen so 2 taekwondo

Thực hiện cú đá trước khu trung tuyến bằng chân trái.

Động tác 17b

Bước xuống bằng chân trái sang tư thế đi bộ bên trái và thực hiện cú đấm vào khu vực giữa bằng tay trái.

bai quyen so 2 taekwondo
Góc nhìn phía trước
bai quyen so 2 taekwondo

Ý nghĩa: phản công kép từ phòng thủ.

bai quyen so 2 taekwondo
Góc nhìn phía sau
bai quyen so 2 taekwondo

Động tác 18b

Thực hiện cú đá trước khu vực giữa bằng chân phải.

bai quyen so 2 taekwondo
bai quyen so 2 taekwondo
bai quyen so 2 taekwondo

Động tác 18a

Bước xuống bằng chân phải sang tư thế đi bộ bên phải và thực hiện cú đấm vào khu vực giữa bằng tay phải. Yell, “Ki hop!”

bai quyen so 2 taekwondo
bai quyen so 2 taekwondo
bai quyen so 2 taekwondo

Ý nghĩa: phản công kép của phòng vệ.

Ngoài động tác, cần phải có võ phục chất lượng và bền bỉ, chúng tôi cung cấp cho các bạn võ phục taekwondo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *