Category Archives: Karate

Karate, Chuyên mục karate rikaido, tập võ karate, những bài tập võ cơ bản, tập karate, tập karate tại nhà, cách tập võ karate Kiến thức kartedo, Kiến thức karate,karate việt nam, hướng dẫn tập karate, Tập karate, kỹ thuật karate. Thuật ngữ karate.

Cú đá thốc trước – Kỹ thuật đá trong karate

Cú đá thốc trước – Mae geri keage Như đã đề cập, cú đá thốc

Cú đá tống trước – Kỹ thuật đá trong karate phần 1

Cú đá tống trước này rất mạnh và rất nhanh hay còn gọi là MAE

1 Comment

Các điểm tấn công của bàn chân, bộ phận khác trong karate

Xem lại bài trước các điểm tấn công của bàn tay trong karate Điểm tấn

Các Điểm tấn công của bàn tay – Hướng karate phần 2

Các điểm tấn công của bàn tay trong karate Các môn võ thuật châu Á

4 kỹ thuật karate cơ bản – Hướng dẫn tập karate

4 kỹ thuật karate cơ bản sau đây sẽ nằm trong chuỗi hướng dẫn tập