Category Archives: Kiến thức võ thuật

tổng hợp kiến thức võ thuật, kĩ thuật các trường phải. Kiến thức này sẽ giúp các bạn mới tập karate, hướng dẫn tập karate, hướng dẫn tập võ

Video hình ảnh có thể xem tại facebook Rikaidoshop

NỚI RỘNG LÒNG TỪ ÁI – VÕ SƯ LÊ CÔNG DANH

NỚI RỘNG LÒNG TỪ ÁI – VÕ SƯ LÊ CÔNG DANH. Trong những năm tháng

Vovinam Việt Võ Đạo

HÀNH TRÌNH ĐÔNG BẮC, THĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO BẮC KẠN – ĐÔI ĐIỀU SUY