Bài quyền số 1 Taekwondo – Hướng dẫn tập taekwondo

Taekwondo bài quyền số 1

Taekwondo bài quyền số 1 được giới thiệu trong bài viết này bao gồm các động tác cơ bản trong tấn công phòng thủ của môn taekwondo. Taekwondo bài quyền số 1 trong tiếng anh là Tae Geuk Form One, tiếng hàn là Tae Geuk el-JonG

Video Bài quyền số 1 teakwondo

Chi Tiết Động Tác Bài quyền số 1 teakwondo

Động tác 1: quay sang trái 90 °, đưa chân trái ra ngoài thành tư thế đi bên trái hướng về phía D và thực hiện động tác chặn tay trái thấp.

Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần giữa của cơ thể.

Taekwondo quyền 1

 

Taekwondo quyền 1

 

 
 

Động tác 2: bước chân phải về phía trước thành tư thế đi bên phải và đấm bằng nắm tay phải vào phần giữa.
Ý nghĩa: phản công của hậu vệ.

Taekwondo quyền 1

 

Taekwondo quyền 1

 

Động tác 3: quay sang phải 180 °, bước bằng chân phải sang tư thế đi bên phải quay mặt về phía C và thực hiện động tác hạ thấp cánh tay phải.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần giữa của cơ thể.

Taekwondo bài quyền số 1

 

 

Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 4: bước lên trước bằng chân trái thành tư thế đi bên trái và đấm bằng nắm tay trái vào phần giữa.
Ý nghĩa: phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1

 

Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 5a: bước sang trái 90 ° bằng chân trái sang tư thế trái hướng về phía trước B và thực hiện động tác chặn tay trái thấp.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần thấp của cơ thể.

Taekwondo bài quyền số 1

 

Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 5b: giữ nguyên tư thế và thực hiện một cú đấm vào phần giữa bằng nắm tay phải.
Ý nghĩa: phản công tức thì của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 6: bước sang phải 90 ° bằng chân phải sang tư thế đi bộ sang phải hướng về phía E và thực hiện một cú chặn giữa vào bên trong bằng cánh tay trái.
Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 7: bước lên trước bằng chân trái sang tư thế đi bên trái và dùng tay phải đấm vào phần giữa.
Ý nghĩa: phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1

 

Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 8: Bước sang trái 180 ° bằng chân trái sang tư thế đi bên trái quay mặt về phía F và thực hiện cú truy cản từ giữa vào trong bằng cánh tay phải.
Ý nghĩa: phòng thủ trước một cuộc tấn công vào khu trung tuyến.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 9: bước lên trước bằng chân phải sang tư thế đi bên phải và thực hiện cú đấm khu trung tuyến bằng nắm tay trái.
Ý nghĩa: phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1

 

Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 10a: bước sang phải 90 ° bằng chân phải thành tư thế thẳng về phía trước hướng về phía B và thực hiện động tác cản phá thấp bằng cánh tay phải.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công vào phần dưới của cơ thể.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 10b: giữ nguyên tư thế và thực hiện cú đấm vào phần giữa bằng nắm tay trái.
Ý nghĩa: phản công tức thì của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1

 

Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 11: bước sang trái 90 ° sang tư thế đi bên trái hướng về phía H và thực hiện động tác cản phá bằng tay trái.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công xuống đầu.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 12a: giữ nguyên chân trái, thực hiện cú đá trước khu trung tuyến bằng chân phải.
Ý nghĩa: phản công ban đầu của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 12b: bước xuống bằng chân phải vào tư thế đi bên phải và thực hiện cú đấm khu trung tuyến bằng nắm tay phải.
Ý nghĩa: kết thúc phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1

 

Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 13: bước sang phải 180 ° sang tư thế đi bộ bên phải hướng về phía G và thực hiện động tác đỡ đòn bằng tay phải.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại một cuộc tấn công xuống đầu.

Taekwondo bài quyền số 1

 

Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 14a: giữ nguyên chân phải, thực hiện quả đá trước khu trung tuyến bằng chân trái.
Ý nghĩa: phản công ban đầu của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1

 

Taekwondo bài quyền số 1

 

Động tác 14b: bước xuống bằng chân trái sang tư thế đi bên trái và thực hiện cú đấm khu trung tuyến bằng nắm tay trái.
Ý nghĩa: kết thúc phản công của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1

Động tác 15: Bước sang phải 90 ° bằng chân trái, sang trái về tư thế hướng về phía A và thực hiện động tác cản phá tầm thấp bằng cánh tay trái.
Ý nghĩa: phòng thủ chống lại cuộc tấn công phần thấp.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1


Góc nhìn phía trước

bài quyền số 1 taekwondo

 

bài quyền số 1 taekwondo

 

Động tác 16: Bước chân phải xuống tư thế thẳng về phía trước và thực hiện cú đấm khu trung tuyến bằng nắm tay phải. Yell, “Ki hop!”
Ý nghĩa: phản công mạnh mẽ của hậu vệ.

Taekwondo bài quyền số 1
Taekwondo bài quyền số 1
taekwondo bài quyền số 1

Góc nhìn phía trước

Kết thúc hình thức bằng cách quay sang trái 180 °, xoay người bằng chân phải để kết thúc bằng cách quay mặt về phía B ở tư thế sẵn sàng.

bài quyền số 1 taekwondo
bài quyền số 1 taekwondo

Ngoài ra để thực hiện các động tác này cần võ phục taekwondo được thiết kế bởi rikaido

Võ phục taekwondo cao cấp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *