SAI KARATE

1,000,0001,300,000

  •  Được bo cạnh không gây sát thương
  • Sản phẩm sai karate có loại túi và không túi
  • Kích thước : 53,3cm.